Διαδικασία Εγγραφής

Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές ως τις 30/3/2015 και μόνον ηλεκτρονικά Η ιστοσελίδα του Προγράμματος Εξειδίκευσης υποστηρίζει την ηλεκτρονική εγγραφή σας, με έναν εύκολο και προσιτό σε όλους τρόπο.
Απλώς κάνετε κλικ στην κατηγορία «Αίτηση Εγγραφής» του κεντρικού μενού και εξασφαλίστε τη θέση σας. Μια ηλεκτρονική επιβεβαίωση θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την αποστολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά, σε ένα συμπιεσμένο αρχείο κώδικα zip, τα οποία θα συνιστούν τα τυπικά.
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, αντίστοιχους και ισότιμους με τους ελληνικούς, από το ∆ΟΑΤΑΠ ή ∆ΙΚΑΤΣΑ .
2. Σύντομο κείμενο (έως 500 λέξεις), στο οποίο θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος δια βίου μάθησης.
*Εάν ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα επιλογής: Ειδική Φυσική Αγωγή και Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα συναφή με την Παιδιατρική θα πρέπει να καταθέσει την αντίστοιχη βαθμολογία.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος με ανώτερο όριο τα είκοσι πέντε (25) άτομα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του Προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
1. Βεβαίωση συμμετοχής
2. Πιστοποιητικό εξειδίκευσης (με αντιστοίχηση ECTS)