Πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με..

Διαδικασία Εγγραφής

Ηλεκτρονική Εγγραφή

Οι αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές από 30/1/2015 έως 10/03/2015 και μόνον ηλεκτρονικά Η ιστοσελίδα του Προγράμματος Εξειδίκευσης υποστηρίζει την ηλεκτρονική εγγραφή σας, με έναν εύκολο και προσιτό σε όλους τρόπο.

Απλώς κάνετε κλικ στην κατηγορία «Αίτηση Εγγραφής» του κεντρικού μενού και εξασφαλίστε τη θέση σας. Μια ηλεκτρονική επιβεβαίωση θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την αποστολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραστατικά, σε ένα συμπιεσμένο αρχείο κώδικα zip, τα οποία θα συνιστούν τα τυπικά.

  1.  Αντίγραφα τίτλων σπουδών ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επίσημα αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, αντίστοιχους και ισότιμους με τους ελληνικούς, από το ∆ΟΑΤΑΠ  ή ∆ΙΚΑΤΣΑ .
  2. Σύντομο κείμενο (έως 500 λέξεις), στο οποίο θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα παρακολούθησης και δραστηριοποίησης στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος δια βίου μάθησης.
  3. Ο αριθμός των συμμετοχόντων είναι περιορισμένος με ανώτατο όριο 30 άτομα

    Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 250 ωρών,  από 8-5-2015 έως 28-2-2016

*Εάν ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα επιλογής: Ειδική Φυσική Αγωγή και Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία με θέμα συναφή με την Παιδιατρική θα πρέπει να καταθέσει την αντίστοιχη βαθμολογία.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος με ανώτερο όριο τα είκοσι πέντε (25) άτομα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του Προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

1. Βεβαίωση συμμετοχής

2. Πιστοποιητικό εξειδίκευσης (με αντιστοίχηση ECTS)

Διάρκεια και Κόστος Προγράμματος 

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει διακόσιες δέκα (210) ώρες -οι οποίες θα διεξαχθούν τα Σαββατοκύριακα- και θα καλύψει μια χρονική περίοδο από 4-4-2014 έως 13-12-2014.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εξειδίκευσης ανέρχεται στο ποσό τον 1200 Ευρώ και θα καταβληθεί σε τρείς (3) δόσεις.

Η Επιστημονική Ομάδα

Η επιστημονική ομάδα που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος αποτελείται από την κυρία Χριστάρα – Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης), την κυρία Τσιλλιγγίρη Μαρία (Ειδική Παιδίατρο) και την κυρία Γεωργιάδου Αθηνά (Φυσικοθεραπεύτρια, ΝDT). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ (link για την κατηγορία «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ»).