Επικοινωνία

Το γραφείο του Προγράμματος Εξειδίκευσης βρίσκεται εντός του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση

Επικοινωνία

Πληροφορίες κα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Χριστάρα

Τ: 6942222445

Κ: 2310445879

Ε: hristara2 [@]  hotmail.com

Πληροφορίες

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης – ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

«Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»

ΤΘ 141 , 574 00, Σίνδος , Θεσσαλονίκη